Égéskésleltető és rágcsáló taszító bevonat

Vállalatunk nagyon fontosnak tartja a vásárlói visszajelzések monitorozását, valamint az érdeklődőkben leggyakrabban felmerülő kérdések megválaszolását. Rengeteg kérdést kapunk a tűzre és a rágcsálókra vonatkozóan. Szeretnénk bővebb információval szolgálni a legújabb fejlesztéseinkkel és eredményeinkkel kapcsolatban.

Jelenleg zajlik a Szalmapaplan ETA (Európai Műszaki Értékelés) minősítése a natúr, valamint a bevonatos típusra egyaránt és várhatóan 2024 első félévében teljesíti azt. A műszaki értékelés tartalmazni fogja a tűzvédelmi osztályokba sorolását is mindkét típusnak. 

Reményeink szerint és az előzetes egyetemi vizsgálatok alapján a natúr termékünk F osztályba, a bevonatolt termékünk E osztálya fog kerülni tűzvédelmi szempontból. 

A bevonatunk 100%-ban természetes, az adott koncentrációban a környezetre ártalmatlan anyagokból áll és szórással kerül a Szalmapaplan felületére.  

Terveink szerint még az idén ugyancsak ETA vizsgálatot fogunk kérni mészhabarccsal vakolt Szalmapaplanra is, hogy így, vakolati rendszerrel és az ahhoz tartozó tűzvédelmi besorolással is segítsük a beépítést. 

Azon felhasználók, akik jelenleg szeretnék beépíteni a Szalmapaplant, a teljesítménynyilatkozatunkkal tudják megtenni azt. 

Egyéb információk: 

E osztály – Olyan termékek, amelyek rövid ideig ellenállnak az alacsony lánggyújtásnak, és nem okoznak nagymértékű lángterjedést.  

F osztály – Olyan termékek, melyek tűzzel szembeni viselkedése nem meghatározott vagy nem teljesítik az E osztály követelményeit. Ezen anyagok beépítése nem megengedett, kivéve, ha azokat más építőanyagok teljes mértékben takarják oly módon, hogy a teljes termék legalább E osztályúnak minősüljön. 

Vizsgálati módszer: 

Gyúlékonysági vizsgálat közvetlen lánghatásra (MSZ EN ISO 11925-2); Ez a vizsgálat függőlegesen felfüggesztett építőanyagok gyulladásának lehetőségét vizsgálja oly módon, hogy azokat 45 fokos szögben közvetlen lánghatásnak teszi ki. 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

Az építés előkészítése tartalmazza a különböző engedélyek beszerzését, illetve ugyanez igaz a felújításokra, bővítésekre, az épületek műszaki rendszereinek cseréjére, javításaira vagy egyéb tevékenységekre is. Bizonyos épülettípusok egyes eseteiben kiegészítő tűzvizsgálatra lehet szükség: ezeket a tűzvédelmi törvény szabályozza. Ez magában foglalja az építőanyagok gyúlékonyság, éghetőség stb. szempontjából történő értékelését. A szerkezet rendeltetési céljának módosulása szintén elégséges ok az építőanyagok vizsgálatára, és amennyiben szükséges, más tűzzel szembeni viselkedési osztályba történő besorolására. 

Az üzemben végzett éghetőségi tesztünk az alábbi linken elérhető: